Wat kun je verwachten?

De tekst geschreven in directe en tegen jou gerichte woorden.
Er is een cartoonist ingeschakeld om grappige en humoristische tekeningetjes te maken.
Direct e-mail-contact met een coach is mogelijk en voor persoonlijk telefonisch advies bel je 0511 449 107.

In dit programma ontdek je hoe je anders naar de wereld kunt kijken en andere keuzes kunt maken.
Je ontdekt waar de problemen zijn ontstaan en hoe de onderliggende psychologische processen in elkaar steken.
Je verruimt je bewustzijn, iets wat je belangrijke voordelen biedt. De wereld wordt groter!